Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την αποκομιδή απορριμμάτων και τη λειτουργία ΧΥΤΑ σήμερα στο τραπέζι της Οικονομικής Επιτροπής

Η κατάρτιση των όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την αποκομιδή απορριμμάτων και τη λειτουργία ΧΥΤΑ σήμερα στο τραπέζι της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Στο Δημαρχείο Μυκόνου πρόκειται να συνεδριάσει σήμερα Δευτέρα 30 Μαρτίου, στις 17:00 το απόγευμα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυκόνου.
 
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που πρόκειται να συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:
 
1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας “Αποκομιδή απορριμμάτων και Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μυκόνου”.
 
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς δημοσίου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Δήμου Μυκόνου».
 
3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας των εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων (Χώρα και Άνω Μερά) και δημοτικών κτιρίων».
 
4. Περί επιβολής ανταποδοτικού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων.
 
5. Εξέταση δικογράφων.
 
6. Διάθεση διαφόρων πιστώσεων
 
7. Εξέταση διαφόρων εγγράφων-αιτήσεων κλπ.