Ζητείται άμεσα...

Ζητείται άμεσα...

 

 

Φοροτεχνικός - Λογιστής
Με τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε λογιστήριο Εμπορικής ή Βιομηχανικής Εταιρείας.
•         Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ
•         Άριστη γνώση φορολογικών και λογιστικών διαδικασιών, και νομοθεσίας ΦΕ, ΦΠΑ, Εργατικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων , υπολογισμού μισθοδοσίας
•         Απαραίτητη  πολύ καλή γνώση Αγγλικών
•         Γνώση Προγραμμάτων ERP – Μισθοδοσίας.
Προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο θα εκτιμηθεί ανάλογα.
 
Επικοινωνία: Dimenou@alliott.gr
 

Παρόμοια άρθρα