Μικρές Αγγελίες: Ηλεκτρολόγος - συντηρητής ζητά...

Μικρές Αγγελίες: Ηλεκτρολόγος - συντηρητής ζητά...

 

 

 

Ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων και συντηρητής με άδεια και πτυχία, ψυκτικός με πτυχία και εμπειρία καθώς επίσης και κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος Γ' κατηγορίαςμ ζητά εργασία σε ξενοδοχεία. Πληροφορίες στο telis.kouk@hotmail.com και στο τηλ. 6946949187.

Παρόμοια άρθρα

Ζητείται εργασία

Ζητείται εργασία