Νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο Σταύρος Γρύμπλας

Νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο Σταύρος Γρύμπλας

 

 

 

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή προεδρείου και δημοτικής επιτροπής.
Πρόεδρος του ΔΣ εξελέγει ο Σταύρος Γρυμπλας, Αντιπρόεδρος Φραντζέσκος Βιγλιάρης Γραμματέας Παντελής Ρούσσος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκλογή προεδρείου είναι φανερή. Ο πρόεδρος και ο γραμματέας του ΔΣ εξελέγησαν ομόφωνα. Για την εκλογή αντιπροέδρου μειοψήφησε ο κ. Πέτρος Σταυρακόπουλος.