Μύκονος: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης των κοινόχρηστων ηλεκτρολογικών δημοτικών εγκαταστάσεων

Μύκονος: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης των κοινόχρηστων ηλεκτρολογικών δημοτικών εγκαταστάσεων

 

 

 
Ο Δήμαρχος Μυκόνου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για κατάθεση προσφοράς με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για την σύναψη σύμβασης για την εκτέλεση των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των ηλεκτρολογικών δημοτικών εγκαταστάσεων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Μυκόνου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 24.600,00 ευρώ.
 
Η υπηρεσία αυτή αφορά στην επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρολογικών δημοτικών εγκαταστάσεων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Μυκόνου και συγκεκριμένα την συντήρηση και επισκευή του δημοτικού δικτύου φωτισμού κοινής ωφελείας του Δήμου Μυκόνου για ένα έτος, την αποκατάσταση βλαβών και την συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (πεζοδρόμων, παιδικών χαρών, πάρκων, πλατειών, δημοτικών κτηρίων ποδηλατοδρόμων και λοιπών εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας) και την αλλαγή καμένων λαμπτήρων την αντικατάσταση παλαιών σωμάτων φωτισμού με νέα σύγχρονα φωτιστικά υδραργύρου ή νατρίου.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου Μυκόνου.