Αγροτομουσείο - Μύλος του Μπόνη / Agrotomouseio - Boni΄s Windmill

Αγροτομουσείο - Μύλος του Μπόνη / Agrotomouseio - Boni΄s Windmill

Το Αγροτομουσείο (Μύλος του Μπόνη) είναι παραρτήματα του Λαογραφικού Μουσείου Μυκόνου. 
 
Το πρώτο, στη θέση Ανω Μύλοι, είναι ένα υπαίθριο μουσείο που παρουσιάζει τις παραδοσιακές αγροτικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούσαν στη Μύκονο για την παραγωγή και μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων (αλώνι, φούρνος, πηγάδι, πατητήρι κ.λ.π.), με επίκεντρο τον παλιό Μύλο του Μπόνη σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας και επισκέψιμο καθημερινά, 4.00 – 8.00 μ.μ. από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο.
 
Εκτός από την ιστορική του σημασία είναι και ένα από τα σημεία με την καλύτερη θέα του νησιού για πανοραμικές φωτογραφίες με φόντο την γραφική χώρα του νησιού. 
 
Το Αγροτομουσείο - Μύλος του Μπόνη (τηλ. Υπευθύνου 22890 – 26246)
 
It is part of the Folklore Museum of Mykonos, position in Upper Mills, is an outdoor museum showing traditional rural facilities used in Mykonos for the production and processing of agricultural products (threshing floor, oven, well, wine press, etc.), focusing on the old Boni mill in full working order and visited daily, 4.00 - 8.00 pm from July to September. 
 
Apart from its historical significance and is one of the places with the best views of the island for panoramic photos with background picturesque island country. 
 
The Agricultural Museum - Windmill (Officer tel 22890-26246)