Λαογραφικό Μουσείο Μυκόνου / Folklore Museum

Λαογραφικό Μουσείο Μυκόνου / Folklore Museum


Η Λαογραφική Συλλογή Μυκόνου βρίσκεται στη θέση Κάστρο, λίγα μέτρα μακριά από την περίφημη Παραπορτιανή και στεγάζεται σε παλιό διώροφο καραβοκυραίικο σπίτι. 
 
Περιλαμβάνει έξι κύριες αίθουσες που φιλοξενούν συλλογές παλαιών επίπλων, βυζαντινών εικόνων, λαϊκών κεραμικών, παλιών αναμνηστικών πιάτων και διακοσμητικών /ιστορικών. Επίσης συλλογή κεντημάτων και υφαντών, κλειδιών, μέτρων και σταθμών, ωραία συλλογή μοντέλων πλοίων κ.α. Υπάρχει επίσης ένα σημαντικό αρχείο χειρογράφων και εντύπων, φωτογραφιών, χαρτών καθώς και βιβλιοθήκη.
 
Ανοιχτό από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο, 4:30 μ.μ. έως τις 8:30 μ.μ. εκτός Κυριακής.(τηλ. 22890 – 22591 τηλ. υπεύθυνου 22890 – 22748) 
 
Located at Castle, just meters away from the famous Paraportiani housed in an old two-storey house, captain. 
 
There are six main rooms that house collections of antique furniture, Byzantine icons, folk ceramics, historical commemorative plates / historians. Also collection of embroideries and textiles, keys, weights and measures, fine collection of model ships, etc. There is also an important manuscripts and documents, photographs, maps and library.
 
Open from April to October, 4:30 pm to 8:30 pm except Sunday. (tel. 22890-22591 Officer tel 22890-22748)