Κέντρο Υγείας / Health Center

Κέντρο Υγείας / Health Center

 

Κέντρο Υγείας / Health Center

Το Κέντρο Υγείας ειναι λίγο έξω απο την χώρα στην περιοχή Αργύραινα.

The health center is located in Argyraina area.