Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο / Municipal port authority

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο / Municipal port authority

 

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο / Municipal port authority 2289028933

Το Δημοτικο Λιμενικό Ταμείο στεγάζεται στο παλιό λιμάνι.

Municipal port authority is at the old port near to town.