Λιμεναρχείο / Port Authority

Λιμεναρχείο / Port Authority

 

Λιμεναρχείο / Port Authority Mykonos 2289022218

Το λιμεναρχείο στεγάζεται στο νέο λιμάνι. Μπορείς να πας είτε με δικό σου μεταφορικό μέσο είτε με Ταξι ή λεωφορείο.

The port authority is in the new port. You can go with your own car, bike, or with bus and taxi.