Οδυσσέας Ξυδάκης

Οδυσσέας Ξυδάκης

Οδυσσέας-Ηλίας Ξυδάκης

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός
Ενεργειακός Επιθεωρητής
 

Από το 2004 και έως σήμερα δραστηριοποιείται με επιτυχία ως ελεύθερος επαγγελματίας  σε μεγάλο φάσμα της γκάμας εργασιών που απαντά ένας Μηχανολόγος Μηχανικός, σε όλα τα στάδια ολοκλήρωσης ενός έργου δηλαδή στον Σχεδιασμό, την Προμέτρηση, την Επίβλεψη και την Επιμέτρηση των εγκαταστάσεων:

 

  • Ύδρευσης
  • Αποχέτευσης
  • Ηλεκτρολογικών
  • Συναγερμού
  • Πυρόσβεσης
  • Κολυμβητικών δεξαμενών 

 

Με αντίστοιχη δραστηριότητα και στον τομέα Ψύξης – Θέρμανσης ως μελετητής και ως επιβλέπων μηχανικός σε:

  • Μελέτη Θερμικών Απωλειών
  • Μελέτη Κεντρικής Θέρμανσης (μονοσωληνίου / δισωληνίου)
  • Φορτία Κλιματισμού
  • Εξαερισμό χώρων   

Το 2012 αποκτά την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή στην πρώτη τάξη σεμιναρίων που έλαβε χώρα και κατέχει την ανώτερη βαθμίδα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων Γ΄τάξης. 

Σε κάθε περίπτωση η ενασχόληση του στην περαίωση ενός έργου, είτε ως σχεδιαστής-μελετητής, είτε ως επιβλέπων μηχανικός, είχε σκοπό την αρτιότερη ολοκλήρωση, με τον βέλτιστο τρόπο και την ιδανική αλληλουχία εργασιών, για να επιτευχθεί η έγκαιρη παράδοση εντός των χρονικών δεσμεύσεων.

   Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά έργα στα οποία έχει συμμετάσχει:

Hotel Santa Marina,  Hotel Vencia,  Hotel Cavo Tagoo, Bill & Coo Hotel, Hotel Yiannaki, Hotel Argo, Hotel Saint John, συγκρότημα κατοικιών Αγγελόπουλου, συγκρότημα κατοικιών στο Φωκό, εμπορικά  κέντρα Ιωαννίδου, υποκατάστημα Marfin τράπεζας κ.α.

Κιν. 6974 315 358  Email: xodysseasx@yahoo.com