Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου / Aegean Maritime Museum

Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου / Aegean Maritime Museum

 

Το Ναυτικό Μουσείο Αιγαίο φιλοξενείται στη Μύκονο και είναι ένα από τα ωραιότερα μουσεία του είδους του. Ιδρύθηκε το 1983 από τον Γιώργο Δρακόπουλο, απόγονο παλιάς Μυκονιάτικης οικογένειας Ναυτικών και από το 1985 στεγάζεται σε παραδοσιακό κτήριο του 19ου αιώνα κοντά στα Τρία Πηγάδια. Στους χώρους του αλλά και στην κατάλληλα διαμορφωμένο κήπο του εκτίθενται αντικείμενα που προβάλλουν την ναυτική ιστορία και παράδοση των Κυκλάδων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Στον κήπο του μουσείου οι επισκέπτες μπορούν να δουν μεταξύ άλλων και τον πρώτο κλωβό του Αρμενιστή, του ιστορικού φάρου της Μυκόνου, πριν ηλεκτροδοτηθεί. 

 

The Aegean Maritime Museum is housed in Mykonos is one of the finest museums of its kind. Founded in 1983 by George Drakopoulos, descendant old Myconian family Naval and since 1985 is housed in a traditional 19th-century building near the Three Wells. Its rooms and the appropriate garden of exposed objects which highlight the maritime history and tradition of the Cyclades from antiquity until today. In the garden of the museum visitors can see each other and the first cage Armenisti, the historic lighthouse of Mykonos before electrified.