Νέος σύμβουλος της Κοινότητας Μυκονίων ο Παν. Ξενάριος μετά την παραίτηση του..

Νέος σύμβουλος της Κοινότητας Μυκονίων ο Παν. Ξενάριος μετά την παραίτηση του..

 

Σήμερα, 16 Οκτωβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Μυκόνου ενώπιον του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Κουκά η ορκωμοσία του κ. Παναγιώτη Ξενάριου (Θεουλάκη) του Μάρκου, μετά την υπ’ αριθμό 240/11-10-2019 πρόσκληση του Δήμου Μυκόνου, ως νέου Συμβούλου της Κοινότητας Μυκονίων εκπροσωπώντας την παράταξη “Μύκονος Πρώτη Ξανά”.
 
Η πλήρωση της θέσης του Συμβούλου της Κοινότητας Μυκονίων προέκυψε από τα τελικά εκλογικά αποτελέσματα των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου με την υπ’ αριθμό 37/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου, σε ακολουθία της πρόσφατης παραίτησης του κ. Νικόλαου-Παναγιώτη Χαρδαλούπα από τη θέση του Συμβούλου και την κατάληψη της θέσης από τον πρώτο επιλαχόντα.