Ξεκινούν τα μαθήματα φωτογραφίας από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Ξεκινούν τα μαθήματα φωτογραφίας από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

 

 

 

Την Τρίτη 6 Μαΐου ξεκινούν από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, τα μαθήματα φωτογραφίας. Τα μαθήματα θα χωριστούν σε δύο γκρουπ και οι ώρες που θα παραδίδονται τα μαθήματα είναι οι εξής:
 
Γκρουπ 1
 
06/05  16:00-19:00
07/05  16:00-19:00 
08/05  16:00-19:00
09/05  16:00-19:00
10/05  09:00-13:00
12/05  16:00-19:00
13/05  16:00-19:00
14/05  16:00-19:00
 
Γκρουπ 2
 
06/05  19:00-22:00
07/05  19:00-22:00
08/05  19:00-22:00
09/05  19:00-22:00
10/05  13:00-17:00
12/05  19:00-22:00
13/05  19:00-22:00
14/05  19:00-22:00
 
Τα μαθήματα φωτογραφίας θα πραγματοποιηθούν στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για δήλωση συμμετοχής, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 6942880227.