Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής η Ντίνα Σαμψούνη

Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής η Ντίνα Σαμψούνη

 

 

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυκόνου. Ανάμεσα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν και η εκλογή αντιπροέδρου της επιτροπής πρόεδρος της οποίας είναι ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Κουκάς. Αντιπρόεδρος ομόφωνα, μετά από πρόταση του Δημάρχου, εξελέγη η κα Ντίνα Σαμψούνη.
 
Θυμίζουμε ότι τα τακτικά μέλη στην επιτροπή είναι ο  Φρατζέσκος Βιγλιάρης (Πρωτοβουλία Δράσης) η Ελένη Καλπουρτζή (Πρωτοβουλία Δράσης) ο Σπυρίδων Αποστόλου (Μύκονος Πρώτη Ξανά) ο Νικόλαος Γκέλος (Μύκονος Πρώτη Ξανά)
 
Ενώ αναπληρωματικά μέλη είναι ο Δημήτριος Μάνεσης (Πρωτοβουλία Δράσης) η Ελένης Κοντιζά (Πρωτοβουλία Δράσης) η Γρυπάρη Ειρήνη (Μύκονος Πρώτη Ξανά) και ο Λάμπρος Παναγιωτακόπουλος (Μύκονος Πρώτη Ξανά).