Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το Σάββατο

Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το Σάββατο

 

 

 

Έκτακτος Δημοτικό Συμβούλιο το Σάββατο 21 του μηνός Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00΄, προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί απόφαση για το θέμα: 
 
Περί ενημέρωσης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων για την «Τουριστική Ανάπτυξη στη Μύκονο» στη θέση «Καραπέτης» Μυκόνου και λήψη σχετικής απόφασης.