Εργασίες στο Νηπιαγωγείο της Φτελιάς κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Εργασίες στο Νηπιαγωγείο της Φτελιάς κατά την καλοκαιρινή περίοδο.
Με δαπάνη και επιμέλεια του Δήμου Μυκόνου και της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης και παραδόθηκαν προς χρήση, 2 ολοκαίνουργιες αίθουσες Νηπιαγωγείου με τους απαραίτητους βοηθητικούς τους χώρους, προκειμένου να στεγαστούν οι μαθητές και μαθήτριες στα πλαίσια της εφαρμογής της Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής.
 
Οι 2 νέες αίθουσες εξοπλίστηκαν με το απαραίτητο εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό υλικό. Επίσης, με δαπάνη του Δήμου Μυκόνου, αγοράστηκε ηλεκτρονικός εξοπλισμός( φωτοτυπικό, εκτυπωτής, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κτλ).
 
Στις αίθουσες που προϋπήρχαν εκτελέστηκαν εργασίες ανακαίνισης, συντήρησης και επισκευής.