5 ευγενικοί τρόποι να λήξεις μια συζήτηση που δεν θέλεις να συνεχιστεί -Χωρίς να φανείς αγενής

5 ευγενικοί τρόποι να λήξεις μια συζήτηση που δεν θέλεις να συνεχιστεί -Χωρίς να φανείς αγενής

 

 

Η ζωή είναι μικρή για άσκοπες συζητήσεις. Δεν είναι ατομική υπόθεση η ομαλή ροή ενός διαλόγου: την ίδια ευθύνη έχουν όλοι συνομιλητές.
 
Αν, δηλαδή, κάνετε μια συζήτηση και νιώθετε ότι καταβάλλετε μεγάλη προσπάθεια για να την διατηρήσετε, την ίδια στιγμή που αφόρητα πλήττετε γιατί δεν επικοινωνείτε ουσιαστικά με τον έτερο συνομιλητή, τότε δεν έχετε καμία υποχρέωση να την συνεχίσετε. Η’ αν κάνετε μια συζήτηση, την ώρα που τρέχουν παράλληλα κι άλλες σημαντικές -για εσάς- υποχρεώσεις (πιο σημαντικές από την συζήτηση) που σας πιέζουν χρονικά, μπορείτε ευγενικά να την διακόψετε και την λήξετε. Τόσο απλά!
 
Αυτό το άρθρο εστιάζει στους ευγενικούς και διακριτικούς τρόπους με τους όποιους μπορούμε -για τους δικούς μας λόγους- να λήξουμε μια συζήτηση (στη δουλειά, σε μια εκδήλωση, σε ένα πάρτι, στο δρόμο, στο τηλέφωνο) χωρίς να φανούμε αγενείς ή αδιάφοροι στους συνομιλητές μας και χωρίς να καταπιέζουμε τον εαυτό μας (που είναι και το πιο σημαντικό!).