Ανακοινώθηκαν οι βάσεις | Δείτε που περάσατε

Ανακοινώθηκαν οι βάσεις | Δείτε που περάσατε

 

 

«Τέλος» στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των Πανελληνίων Εξετάσεων, καθώς ανακοινώθηκαν οι βάσεις 2019. Δείτε τα αποτελέσματα στο results.it.minedu.gov.gr

Οι υποψήφιοι μπαίνοντας στην παραπάνω διεύθυνση και αφού πληκτρολογήσουν:
 
Τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους, τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα –Πατρώνυμο - Μητρώνυμο), μπορούν να δουν το τμήμα ή τη σχολή εισαγωγής τους.
 
Τα αποτελέσματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να προωθηθούν στα σχολεία ευθύνης τους για να εκτυπωθούν καταστάσεις των επιτυχόντων που θα αναρτηθούν στα Λύκεια το μεσημέρι της Τρίτης.
 
Οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα Λύκεια θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.