120 δόσεις για ληξιπρόθεσμα χρέη ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

120 δόσεις για ληξιπρόθεσμα χρέη ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

 

 

120 δόσεις για ληξιπρόθεσμα χρέη

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

 

Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού και κάθε άλλου μέτρου αναγκαστικής είσπραξης εξασφαλίζουν όσοι αξιοποιήσουν τη νέα ρύθμίση των 120 δόσεων.

«Στη ρύθμιση μπορεί να ενταχθεί το σύνολο των βεβαιωµένων οφειλών  που έγιναν ληξιπρόθεσµες έως 31.12.2018, ενώ ο οφειλέτης εάν το επιθυμεί µπορεί να εντάξει στη ρύθµιση και άλλες οφειλές προς την εφορία που ήδη έχει ρυθμίσει µε λιγότερες δόσεις», αναφέρει η κα. Άννα Μονογυιού, επικεφαλης του γραφείου «Λύνεται» στον Ορνό της Μυκόνου, προτρέποντας τους οφειλέτες να αξιοποιήσουν αυτήν την «τελευταία ευκαιρία» όπως τη χαρακτηρίζει η κυβέρνηση.

«Για να µπει κάποιος στη ρύθµιση θα πρέπει να έχει υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήµατος την τελευταία 5ετία, ή να υποβάλει τις δηλώσεις αναδροµικά. Οι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν να ολοκληρώσουν όλη τη διαδικασία, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του TAXISnet και να ανακουφίσουν φυσικά πρόσωπα και επαγγελματίες που έχουν βρεθεί σήμερα σε αδιέξοδο», δηλώνει η κα Μονογυιού θυμίζοντας ότι «ο αριθµός των δόσεων που προβλέπεται είναι κατ΄ ελλάχιστον 18 και μπορούν να φτάσουν τις 120, με προοδευτικό συντελεστή ανάλογα με το εισόδημα».

Τα οφέλη της ρύθμισης

Τα οφέλη που απολαµβάνει όποιος ενταχθεί στη ρύθμιση, περιλαμβάνουν:

  • Μείωση προσαυξήσεων έως 90% ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγούν.
  • Πλήρη απαλλαγή από προσαυξήσεις εάν η πληρωμή γίνει εφάπαξ.
  • Αναστολή πλειστηρισμών.
  • Αναστολή κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών.
  • Χορήγηση φορολογικής ενημερότητας.

«Χρειάζεται προσοχή για να μη χαθεί η ρύθμιση», παρατηρεί η κα.Μονογυιού και εξηγεί: «Η ρύθµιση χάνεται αν δεν καταβληθούν 2 συνεχόµενες δόσεις ή αν καθυστερήσει η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων. Επίσης, αν δεν υποβληθούν οι δηλώσεις εισοδήµατος και ΦΠΑ σε όλη τη διάρκεια της ρύθµισης εντός τριών µηνών από την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής τους, αλλά και αν δεν εξοφληθούν ή τακτοποιηθούν εντός διµήνου από τη λήξη προθεσµίας καταβολής τους, νέες οφειλές που θα προκύψουν µετά την υπαγωγή στη ρύθµιση». Σύμφωνα με το νόμο η ρύθµιση χάνεται και στην περίπτωση φορολογικών παραβάσεων κυρίως σε περίπτωση µη έκδοσης φορολογικών παραστατικών.

Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις;

Με τις βελτιώσεις που έγιναν στη ρύθμιση από την κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις µε βασική οφειλή έως 1 εκατ. ευρώ έχουν τη δυνατότητα να ρυθµίσουν, χωρίς κριτήριο τζίρου, τις οφειλές τους σε έως 120 δόσεις. Στην περίπτωση που επιλέξουν λιγότερες δόσεις, θα έχουν µεγαλύτερη έκπτωση στις προσαυξήσεις και στους τόκους. Μάλιστα, προβλέπεται µπόνους προκαταβολής. Οι επιχειρήσεις που θα προκαταβάλουν ποσό τουλάχιστον διπλάσιο της µηνιαίας δόσης, θα έχουν ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων.