Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας: Πρόγραμμα επισκέψεων Σεπτεμβρίου

Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας: Πρόγραμμα επισκέψεων Σεπτεμβρίου

 

 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που εξέδωσε η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Β.Α. Κυκλάδων, οι ημερομηνίες που οι γιατροί και λοιποί θεραπευτές θα βρίσκονται στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου και θα δέχονται επισκέψεις κατόπιν ραντεβού είναι οι εξής: