Η προκήρυξη για τις θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Η προκήρυξη για τις θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

 

 

Δέκα θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου προκηρύχθηκαν σε Αθήνα και Δήλο στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.
 
Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 1: «Παρεμβάσεις αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Δήλου» του έργου «Δήλος – ανοικτό μουσείο. Παρεμβάσεις αναβάθμισης στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο», που θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.
 
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων έως 21/08/2019.