Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 Πρόσκληση για τη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Μυκόνου, εξέδωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Αντιδήμαρχος Μιχάλης Ζουγανέλης.
 
Η σχετική ανακοίνωση
 
Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Μυκόνου την 6η  του μηνός Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
                                                                 
                                                              Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 
 
                                                                               Μιχάλης Ζουγανέλης
                                                                             Αντιδήμαρχος Μυκόνου
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά Μέλη                                                      Αναπληρωματικά Μέλη
1. ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                            1. ΚΟΥΕΡΙΝΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ
2. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ                            2. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
3. ΞΥΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                 3. ΑΙΓΙΝΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 
4. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                 4. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
5. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ                                    
6. ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ
 
 
 
 
 
Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
Περί επιβολής ή μη πράξης προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας Κ.Υ.Ε. 
Περί εξέτασης έκθεσης- αυτοψίας και ελέγχου της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Σύρου και του Λιμεναρχείου Μυκόνου σε Κατάστημα Υ.Ε.
Περί εξέτασης καταγγελίας πολιτών της Μυκόνου.
Περί εξέτασης αιτήματος κατοίκων της Χώρας Μυκόνου σχετικά με Κ.Υ.Ε.
Περί εξέτασης αιτήματος του Σωματείου Ιδιόκτητων Επιχ/σεων ενοικιαζόμενων μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών Μυκόνου- ΤΟ ΒΕΣΠΑΚΙ.
Περί εξέτασης αιτήματος του «Σωματείου Επιβατικών Μεταφορών Μυκόνου»
Περί εξέτασης αιτήματος του Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Καταστηματαρχών Πωλήσεως Οινοπνευματωδών Ποτών και Κέντρων Διασκεδάσεως Νήσου Μυκόνου» 
Περί συζήτησης άδειας διέλευσης οχημάτων στον παλαιό οικισμό της Χώρας Μυκόνου.
Συζήτηση/εξέταση επί διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων κτλ.