Επιμελητήριο Κυκλάδων:Ενέργειες κατάρτισης επιχειρήσεων για την υποχρέωση εγγραφής τους στο ΕΜΠΑ και ΗΜΑ

Επιμελητήριο Κυκλάδων:Ενέργειες κατάρτισης επιχειρήσεων για την υποχρέωση εγγραφής τους στο ΕΜΠΑ και ΗΜΑ

 

 

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του ότι στο portal του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στον σύνδεσμο bit.ly/2S3XM3g έχει αναρτηθεί το ειδικό ενημερωτικό έντυπο που δημιούργησε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων σε συνεργασία με το ΣΕΔ «Re-Battery AE», το οποίο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις σχετικά με την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία, ανά κατηγορία δραστηριότητας, υποχρέωση εγγραφής τους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) και στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.).