Οι σταυροί όλων των υποψηφίων των Κυκλάδων στο 65% των εκλογικών τμημάτων

Οι σταυροί όλων των υποψηφίων των Κυκλάδων στο 65% των εκλογικών τμημάτων

 

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα του Υπ. Εσωτερικών οι σταυροί των υποψηφίων διαμορφώνονται ως ακολούθως: