Ανακοίνωση από το Δήμο Μυκόνου για τις Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

Ανακοίνωση από το Δήμο Μυκόνου για τις Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

 

 

Αγαπητοί Δημότες με την υπ ́ αριθμ. 80655/6313/18-06-2019 [Α∆Α:Ω1ΕΖ7ΛΞ-ΕΒΡ] απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, καθορίστηκαν τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019. 
 
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση για το ∆ήμο Μυκόνου:
 
• Οι εγγεγραμμένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους της ∆ημοτικής Κοινότητας Μυκονίων  ψηφίζουν στο κτιριακό συγκρότημα που στεγάζονται το Γενικό Λύκειο - ΕΠΑΛ Μυκόνου στον «ΠΕΤΕΙΝΑΡΟ» (Εκλογικά Τμήματα από 117 έως 129). 
 
• Οι εγγεγραμμένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους της ∆ημοτικής Κοινότητας Άνω Μεράς ψηφίζουν στο ∆ημοτικό Σχολείο της Άνω Μεράς (Εκλογικά Τμήματα από 130 έως 132). 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ∆ΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ, τηλ. 2289360100 www.ypes.gr «ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ»