Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης το ποσό για τις φορητές αφαλατώσεις στην Μύκονο

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης το ποσό για τις φορητές αφαλατώσεις στην Μύκονο

 

 

 

 
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει φέτος η Μύκονος φαίνεται να δρομολογείται με αποτέλεσμα να αναζωπυρώνονται οι ελπίδες ότι επιτέλους "μπαίνει το νερό στο αυλάκι"... 
 
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εγκρίθηκε η ένταξη στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ2014), της προμήθειας των δύο φορητών αφαλατώσεων για την Μύκονο, προϋπολογισμού 1,508,000.00€.
 
Πρόκειται για δύο φορητές αφαλατώσεις τύπου αντίστροφης όσμωσης παραγωγής 1000 κυβικών ημερησίως εκάστη, στη ΔΕΥΑ Μυκόνου. Οι αφαλατώσεις θα τοποθετηθούν στο παλιό λιμάνι Μυκόνου στο χώρο των παλιών σφαγείων.
 
Κατόπιν αυτού αναμένεται η καταβολή του ποσού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από την Τράπεζα της Ελλάδος για την περάτωση του έργου.