ΓΕΛ Μυκόνου: Απολύονται όλοι οι μαθητές της Γ' Λυκείου | Υπάρχει η δυνατότητα αναβαθμολόγησης

ΓΕΛ Μυκόνου: Απολύονται όλοι οι μαθητές της Γ' Λυκείου | Υπάρχει η δυνατότητα αναβαθμολόγησης

 

 

Απολύονται όλοι οι μαθητές της Γ' Λυκείου από το Γενικό Λύκειο Μυκόνου.
 
Υπάρχει η δυνατότητα αναβαθμολόγησης για τα ενδοσχολικά εξεταζόμενα, μαθήματα εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων με αίτηση στο γραφείο του διευθυντή.