Υποθαλάσσια αυτοψία στα λιμάνια από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Υποθαλάσσια αυτοψία στα λιμάνια από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

 

 

Σε δοκιμαστική επιθεώρηση των κρηπιδότοιχων στα λιμάνια της Μυκόνου προχώρησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου. Η επιθεώρηση έγινε το διήμερο 27 και 28 Μαϊου και στα δύο λιμάνια της Μυκόνου με υποβρύχιο ηχοβολιστικό πολλαπλής δέσμης (MBES) τελευταίας τεχνολογίας.
 
Στην δοκιμαστική επιθεώρηση παρατηρήθηκαν ρηγματώσεις  καθώς και αποκολλήσεις των κρηπιδωμάτων σε διάφορα σημεία του λιμένος.
 
 
Η επιθεώρηση των κρηπιδωμάτων του Παλαιού Λιμένα συνεχίστηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Μ. με υποβρύχια κάμερα.
 
Στα πλαίσια επίσης δοκιμαστικής χρήσης ηχοβολιστικού πολλαπλής δέσμης (MBES), έγινε σαφές ότι είναι δυνατή α) η αποτύπωση των κρηπιδωμάτων με υψηλή ακρίβεια  καθώς και β ) πλήρης βυθομετρική αποτύπωση στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ’87 με απεικόνιση του υποθαλάσσιου ανάγλυφου, όπως ορίζει η υφιστάμενη νομοθεσία.
 
 
Το Δ.Λ.Τ.Μ. μετά την δοκιμαστική επιθεώρηση θα προβεί άμεσα στην επιθεώρηση των κρηπιδοτοίχων και σε βυθομετρική αποτύπωση του πυθμένα και των δύο λιμένων, μετά από ανοικτή διαδικασία.