Πρωτοβουλία Δράσης: Τα έργα της επόμενης τετραετίας για τη Χώρα Μυκόνου

Πρωτοβουλία Δράσης: Τα έργα της επόμενης τετραετίας για τη Χώρα Μυκόνου

 

 

 

Διαβάστε στις παρακάτω καρτέλες τα έργα τα οποία θα πραγματοποιήσει ο συνδυασμός "Πρωτοβουλία Δράσης" την επόμενη τετραετία.