Ανακοίνωση του Δήμου Μυκόνου για τις εκλογές

Ανακοίνωση του Δήμου Μυκόνου για τις εκλογές

 

 

 Ο Δήμος Μυκόνου εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ανακοινώνει τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 
Η σχετική ανακοίνωση
 
Αγαπητοί Δημότες, 
με την υπ΄ αριθμ. 57996/4682/05-05-2019 [ΑΔΑ: 6Ξ587ΛΞ-ΨΕΗ] απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων καθορίστηκαν τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019 καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση για το Δήμο Μυκόνου:
 
Οι εγγεγραμμένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους της δημοτικής κοινότητας Μυκονίων ψηφίζουν στο κτιριακό συγκρότημα που στεγάζονται το Γενικό Λύκειο - ΕΠΑΛ Μυκόνου και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου στον «ΠΕΤΕΙΝΑΡΟ» [Εκλογικά Τμήματα από123Α έως 136Β].
 
Γενικό Λύκειο-ΕΠΑΛ Μυκόνου:   123 A - 129 B
2ο Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου:     130 A - 136 Β
 
 
Οι εγγεγραμμένοι εκλογείς στους εκλογικούς καταλόγους της δημοτικής κοινότητας Άνω Μεράς ψηφίζουν στο Δημοτικό Σχολείο της Άνω Μεράς. [Εκλογικά Τμήματα από137Α έως 140Β].
                 
Ο κάθε εκλογέας θα ψηφίζει σε δυο εκλογικά τμήματα:
 
Σε αυτά με την ένδειξη Α για Περιφερειακές Εκλογές και Ευρωεκλογές.
Σε αυτά με την ένδειξη Β για Δημοτικές και Κοινοτικές Εκλογές.
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ τηλ. 2289360100 και www.ypes.gr «ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ»