"Αποκαταστάθηκε μια αδικία" δήλωσε στο Mykonosdaily.gr ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Αθανάσιος Κουσαθανάς Μέγας

 

 

 

"Σήμερα αποκαταστάθηκε μια αδικία" δήλωσε πριν απο λίγο στο Mykonosdaily.gr. ο Δήμαρχος Μυκόνου Αθανάσιος Κουσαθανάς Μέγας, μετά την αποψινή ψήφιση του άρθρου 24 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» που επιτρέπει στους αιρετούς που είναι σε αργία να επιστρέψουν στις θέσεις τους.

Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση "Η ρύθμιση κρίνεται εύλογη ως λογική συνέχεια και του τεκμηρίου αθωότητας που κατέχει θεμελιώδη θέση στην ποινική δικαιοσύνη. Είναι πράγματι σκόπιμο ο αιρετός ΟΤΑ που κατηγορείται για κακουργήματα, να τίθεται σε αργία έπειτα από καταδικαστική απόφαση σε πρώτο βαθμό. Η περίπτωση που αρκούσε η απλή παραπομπή του σε Ποινικό Δικαστήριο για τον ίδιο σκοπό κρίνεται ανεπιεικείς, καθώς είναι δυνατόν με τον τρόπο αυτό να στιγματιστεί κοινωνικά ο κατηγορούμενος καίτοι δεν έχει καταδικαστεί ακόμα και είναι πιθανό να αθωωθεί σε δεύτερο βαθμό, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να δημιουργηθούν ζητήματα απρόσκοπτης λειτουργίας του ΟΤΑ στον οποίο υπηρετεί σε περίπτωση καθυστέρησης της περαίωσης της σχετικής διαδικασίας. Η περίπτωση των πλημμελημάτων όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 είναι ωστόσο διαφορετική. Στην περίπτωση αυτή και για ζητήματα μικρότερης σημασίας και ποινικής απαξίας, είναι πιθανό να τεθούν σε αργία αιρετοί ΟΤΑ οι οποίοι αργότερα αθωώνονται. Είναι δυνατόν έως τότε όμως να έχει παρέλθει σημαντικός χρόνος (ενδεικτικά 2 έως 3 έτη) και τα οποία οι εκλεγμένοι δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους προκαλώντας δυσλειτουργίες στις τοπικές κοινωνίες αλλά και βλάβη στη φήμη των αιρετών. Είναι επομένως ορθό να διαχωριστεί η περίπτωση της καταδίκης για αδικήματα αυτού του είδους από την καταδίκη για τα προδήλως φέροντα σοβαρότερη ποινική απαξία κακουργήματα. Κρίνεται επομένων σκόπιμο να απαιτείται τελεσίδικη απόφαση των ποινικών δικαστηρίων προκειμένου να τεθούν οι εν λόγω αιρετοί σε αργία".