Προσοχή! Απόψε αλλάζει η ώρα

Προσοχή! Απόψε αλλάζει η ώρα

 

 

Στις 03:00 τα ξημερώματα της Κυριακή 31 Μαρτίου 2019 (ξημερώματα της τελευταίας Κυριακής του Μαρτίου)  μπαίνουμε στην καλοκαιρινή ώρα και γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά ώστε να δείχνουν 04:00. Η ώρα αλλάζει πάντα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου (μία ώρα μπροστά) και την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου (μία ώρα πίσω).
 
Υπενθυμίζεται ότι η αλλαγή ώρας από χειμερινή σε θερινή καταργείται οριστικά από το έτος 2021, σύμφωνα με ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωστόσο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν περιθώριο μέχρι τον Απρίλιο του 2020 να αποφασίσουν ποια ώρα θα κρατήσουν.