Ο Μιχάλης Ζουγανέλης νέος Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας στο Δήμο Μυκόνου | Αναλυτικά οι αρμοδιότητες

Ο Μιχάλης Ζουγανέλης νέος Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας στο Δήμο Μυκόνου | Αναλυτικά οι αρμοδιότητες

 

 

 

Μετά τις τελευταίες ανακατατάξεις στην Δημοτική Αρχή με απόφαση Δημάρχου ορίστηκε και ο 3ος Αντιδήμαρχος ο οποίος αναλαμβάνει μια σειρά από αρμοδιότητες που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των πολιτών.
 
Πρόκειται για τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΜ κ. Μιχάλη Ζουγανέλη. Ο κ. Ζουγανέλης ορίστηκε υπεύθυνος Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, όπου μεταξύ άλλων αναλαμβάνει αρμοδιότητες Ηλεκτροφωτισμού, πρόληψης Παραβατικότητας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
 
Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του νέου αντιδημάρχου:
 
Στον κ. Μιχάλη Ζουγανέλη του Ιακώβου ως Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας ο Δήμαρχος του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 
- Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τον ηλεκτροφωτισμό των δημοτικών οδών,
δημοτικών κτιρίων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων, την επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και την παρακολούθηση της υλοποίησης της συνεργασίας του Δήμου με το Διαχειριστή του
Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.).
- Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τη φύλαξη των δημοτικών κοινόχρηστων χώρων,
δημοτικών κτιρίων και σχολείων και την πρόληψη της παραβατικότητας σε συνεργασία με
τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και τον έλεγχο και συντονισμό της παρεχόμενης υπηρεσίας του
αναδόχου των Υπηρεσιών Φύλαξης.
- Την χάραξη και εφαρμογή της πολιτικής του Δήμου σε ζητήματα κυκλοφορίας και
στάθμευσης των οχημάτων, ρύθμισης της κυκλοφορίας, καθορισμού πεζοδρόμων,
μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων
οχημάτων και γενικότερα την λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην
ασφάλεια της κυκλοφορίας.
- Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Φαρμακείου.
- Την εποπτεία, ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με την αδειοδότηση,
λειτουργία, συντήρηση, καθαριότητα κ.λπ. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων και
της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών.
- Την προστασία του περιβάλλοντος, την εποπτεία και ευθύνη για την συντήρηση και
επέκταση των χώρων πρασίνου.
- Την εποπτεία, ευθύνη και υπογραφή όλων των εγγράφων και των αποφάσεων και θεμάτων
που εκδίδονται από το Γραφείο Ηλεκτροφωτισμού, το Γραφείο Προστασίας - Συντήρηση
Περιβάλλοντος – Πρασίνου και το Γραφείο Φύλαξης κοινοχρήστων χώρων και Σχολικών
Κτιρίων.
- Τον ορίζει Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου.
-Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος δε δικαιούται αντιμισθίας