Νέο πρόσωπο στη διοίκηση ο Φρατζέσκος Βιγλιάρης με διευρυμένα καθήκοντα

Νέο πρόσωπο στη διοίκηση ο Φρατζέσκος Βιγλιάρης με διευρυμένα καθήκοντα

Νέο πρόσωπο στη διοίκηση του Δήμου ο Φραντζέσκος Βιγλιάρης, ο οποίος τους τελευταίους μήνες είχε ανακοινώσει την απόφασή του να κατέλθει στις δημοτικές εκλογές του Μαϊου με τον συνδυασμό "Πρωτοβουλία Δράσης" του κ. Κουκά. Με μεγάλη εμπειρία ο κ. Βιγλιάρης στα κοινά αφού έχει θητεύσει στο παρελθόν για δύο τετραετίες στο πλευρό του Χρήστου Βερώνη την δεκαετία του 1990 και μέχρι το 1998, ενώ στις δημοτικές εκλογές του 2014 είχε κατέβει με τον συνδυασμό της "Επόμενης Μέρας".  

Ο Δήμαρχος Μυκόνου με σημερινή του απόφαση ανέθεσε καθήκοντα Εντεταλμένου Συμβούλου στον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο με διευρυμένες αρμοδιότητες και συγκεκριμένα: 

Αναθέτει, χωρίς αμοιβή, στον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Υραντζέσκο Βιγλιάρη, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θητεία που διαρκεί έως την λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (31-08-2019), την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου και ειδικότερα του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες: - Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. - Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη της λειτουργίας του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ.

2 - Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. - Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τη λειτουργία & καθαριότητα των Δημοτικών Κοιμητηρίων. - Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν τα αδέσποτα ζώα. - Την υπογραφή όλων των εγγράφων και των αποφάσεων του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, του Γραφείου Νεκροταφείου και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. - Την ευθύνη, μέριμνα και εποπτεία για τη συντήρηση και βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου και για τα δημοτικά έργα Τεχνικής Υποδομής την καταγραφή των αναγκών σε υποδομές του Δήμου σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος θα συνεργάζεται με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους αρμόδιους κατά περίπτωση και κατά αρμοδιότητα Αντιδημάρχους, με τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων, τις Επιτροπές του Δήμου και τις Διοικήσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου για τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες.