Έντεκα νέα ασθενοφόρα σε αντίστοιχα νησιά του Νοτίου Αιγαίου

Έντεκα νέα ασθενοφόρα σε αντίστοιχα νησιά του Νοτίου Αιγαίου

 

 

 

Σε συνέχεια των χρηματοδοτήσεων  που έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την προμήθεια 26 συνολικά  ασθενοφόρων από την 2η ΥΠΕ και το ΕΚΑΒ, με σκοπό την ενίσχυση του τομέα υγείας στα νησιά και την διαμόρφωση κλίματος ασφάλειας των κατοίκων τους, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε απόφαση αύξησης του προϋπολογισμού της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5003965 “Προμήθεια  εξοπλισμού για τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των μικρών νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου” κατά 700.000 ευρώ, με δικαιούχο την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου, (2η ΥΠΕ) με σκοπό την προμήθεια επιπλέον 11 ασθενοφόρων μικρού όγκου, κατάλληλων να επιχειρούν σε νησιά με οδικά δίκτυα και οικισμούς που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες,  τα οποία θα δοθούν στα μικρά νησιά της Περιφέρειας. 
 
Οι μονάδες υγείας που θα ωφεληθούν είναι το Κέντρο Υγείας Αμοργού, καθώς και τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία  Αντιπάρου, Δονούσας, Ηρακλειάς, Θηρασιάς, Σχοινούσας, Κιμώλου, Κύθνου, Λειψών, Μεγίστης και Φολεγάνδρου.
 
Με τη νέα απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου να αυξήσει τον προϋπολογισμό της Πράξης ΟΠΣ 5003965  κατά 700.000 ευρώ για την αγορά των 11 ασθενοφόρων, ο συνολικός αριθμός των ασθενοφόρων που έχει χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με πόρους του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ανέρχεται σε 37 οχήματα. Συγκεκριμένα:
 
- Με την Πράξη ΟΠΣ 5003965 χρηματοδοτήθηκε η προμήθεια 6 ασθενοφόρων μικρού όγκου, με δικαιούχο την 2η ΥΠΕ, για τα νησιά Ανάφη, Αστυπάλαια, Σέριφο, Κάσο, Χάλκη, Νίσυρο. 
 
- Με την Πράξη ΟΠΣ 5000208 χρηματοδοτήθηκε η αγορά 8 ασθενοφόρων, με δικαιούχο το ΕΚΑΒ, για την κάλυψη των αναγκών του στα νησιά,  Ρόδο  (4 οχήματα), Κω, Σύρο, Πάρο και Νάξο.
 
- Με την Πράξη ΟΠΣ 5010602, με δικαιούχο το ΕΚΑΒ, χρηματοδοτήθηκε η αγορά 12 συνολικά οχημάτων. Ειδικότερα:
2 ασθενοφόρων 4x4 για τα νησιά Ρόδο και Νάξο
1 κινητή μονάδα  για το νησί της Σύρου
9 ασθενοφόρα μικρού όγκου για τα νησιά Θήρα, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Λέρο, Μύκονο, Πάρο, Τήνο, Σύρο και Ρόδο. 
 
Οι παραπάνω Πράξεις, με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»,  στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.