Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων στις Βρυξέλλες

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων στις Βρυξέλλες

 

 

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων συμμετείχε στο info day του Εrasmus plus στις Βρυξέλλες την Τρίτη στις 5 Φεβρουαρίου, ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο σκοπό έχει μεταξύ άλλων τη στήριξη καινοτόμων δράσεων σχετικών με την εκπαίδευση, τη νεολαία και τον αθλητισμό.
 
Η ενημέρωση για τα προγράμματα αυτά, η ανταλλαγή απόψεων με φορείς από διάφορες χώρες της Ευρώπης και η διαμόρφωση συνεργασιών και συμμαχιών αναμένεται να αποφέρει στην ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων και κατ' επέκταση στην νεολαία της περιοχής τη συμμετοχή σε τρία τουλάχιστον Ευρωπαϊκά Προγράμματα τα οποία θα ξεκινήσουν, μετά από την έγκριση τους από την Ε.Ε. τον Ιανουάριο του 2020. 
 
Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων φιλοδοξεί να ηγηθεί του ενός προγράμματος (leader) και να εξασφαλίσει συμμετοχή στα άλλα δύο (partner). 
 
Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιηθούν με τη συνεργασία των σωματείων της δύναμης της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων και άλλων φορέων.
 
Την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων εκπροσώπησε στις Βρυξέλλες ο αντιπρόεδρος της κ. Δημήτρης Πάππας