Συνεχίζονται οι δράσεις του ΕΠΑ.Λ. Μυκόνου μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+

Συνεχίζονται οι δράσεις του ΕΠΑ.Λ. Μυκόνου μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος κινητικότητας για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, Erasmus+, το ΕΠΑ.Λ Μυκόνου επισκέφθηκε την Κύπρο κατά την περίοδο 21 Νοεμβρίου 2018 - 5 Δεκεμβρίου 2018 και έγινε το πρώτο σχολείο της Μυκόνου που συμμετέχει σε ένα πλήρως χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Οι τριάντα συμμετέχοντες μαθητές από την Α’, Β ́και Γ’ τάξη είχαν της ευκαιρία να καταρτιστούν και να βελτιώσουν τις γνώσεις , ικανότητες και δεξιότητές τους, εφαρμόζοντας πρακτική άσκηση σε ένα από τα καλύτερα Πανεπιστήμια της Λευκωσίας- Intercollege University of Nicosia. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε κυρίως στην οργάνωση και διοίκηση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Μονάδων,στις λειτουργίες οργάνωσης και διοίκησης του τομέα δωματίων (Rooms Division), στη στελέχωση προσωπικού και στις διαδικασίες άφιξης, παραμονής και αναχώρησης των πελατών.
 
Σκοπός του προγράμματος σύμφωνα με τον δ/ντή του ΕΠΑ.Λ. κ. Γιώργο Ρουσουνέλο, ήταν να δώσει τα απαραίτητα εφόδια στους μαθητές της ειδικότητας τουριστικών επαγγελμάτων που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές στον ξενοδοχειακό κλάδο και ειδικότερα στον τομέα δωματίων ξενοδοχειακής επιχείρησης. Επιπρόσθετα οι μαθητές γνώρισαν τον πολιτισμό, τον τρόπο ζωής, την κουλτούρα, και τα θέλγητρα των όμορφων πόλεων της Κύπρου. Μέσα από την διαδικασία του ταξιδιού ,οι εκπαιδευόμενοι ήρθαν πιο κοντά με τον εαυτό τους και τους άλλους, πράγμα το οποίο τους βοήθησε να κοινωνικοποιηθούν και να ωριμάσουν περισσότερο. 
 
 
Με τη συμμετοχή τους στις δράσεις κινητικότητας, οι τέσσερις συμμετέχοντες καθηγητές βελτίωσαν τις διοικητικές τους ικανότητες, την επιστημονική και παιδαγωγική τους κατάρτιση. Πιο αναλυτικά, κατανόησαν αρχικά τις παραμέτρους που συνδέονται με την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού διαφορετικών ηλικιών στην εκπαίδευση (age management), με ιδιαίτερη έμφαση στην επιμόρφωση και στην προώθηση της επικοινωνίας, ενώ παράλληλα σχεδίασαν τρόπους υποστήριξης και εμψύχωσης τόσο των παλαιότερων εκπαιδευτικών όσο και αυτών που εντάσσονται τώρα στο εκπαιδευτικό σύστημα (teachers encouragement). Πολύ σημαντικό ήταν βέβαια και το γεγονός ότι ανέπτυξαν το όραμα και τη στρατηγική τους για την ανάπτυξη του σχολείου και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής (ρατσισμός, σχολικός εκφοβισμός, σχολική διαρροή, σχολική βία κλπ). Τέλος, εξοικειώθηκαν με διαφορετικά πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων αλλά και με συστήματα διοίκησης που στοχεύουν στη μέγιστη απόδοση/όφελος για τους μαθητές, χρησιμοποιώντας μόνο τους ελάχιστους και αναγκαίους πόρους. 
 
Όπως αναφέρει ο κ. Ρουσουνέλος το 1ο ΕΠΑ.Λ Μυκόνου πρόκειται να συνεχίσει την παραπάνω δράση, που αποτελεί μοναδική εμπειρία, και τις επόμενες σχολικές χρονιές δίνοντας έτσι την δυνατότητα και σε άλλους μαθητές του σχολείου μας να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να αποκτήσουν μια άλλη οπτική για τα πράγματα και την εκπαίδευση.