Ορατός ο κίνδυνος δυσλειτουργίας των Δήμων μέχρι τον Σεπτέμβρio

Ορατός ο κίνδυνος δυσλειτουργίας των Δήμων μέχρι τον Σεπτέμβρio

 

 

Επιστολή στον Υπ.  Εσωτερικών Γιάννη Μιχελάκη, με σκοπό να προλάβει τυχόν δυσλειτουργίες που μπορεί να προκύψουν από την διεξαγωγή των εκλογών μέχρι την τοποθέτηση και την ανάληψη των καθηκόντων των νέων δημοτικών συμβουλίων που θα προκύψουν από τις εκλογές του Μαΐου, έστειλε ο Πρόεδρος του Τοπικού Παραρτήματος Κυκλάδων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννης Δεκαβάλλας.

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 5, του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και με τίτλο: ‘’αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου’’ ορίζεται ότι ένα μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

 

Με δεδομένο ότι οι δημοτικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 18 Μαΐου και η εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου και η συγκρότηση των συμβουλίων και επιτροπών των δήμων θα ολοκληρωθούν τουλάχιστον μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου, αυτό σημαίνει ότι ο δήμος δεν θα μπορεί ουσιαστικά να λειτουργήσει για διάστημα πλέον των 5 μηνών.

 

Όπως αναφέρει ο κ. Δεκαβάλλας «πρόκειται για ένα ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δήμοι υλοποιούν σημαντικά έργα στην τρέχουσα περίοδο, καθώς επίσης θα πρέπει να αναπτύξουν εκτός των άλλων σημαντικές δράσεις ενόψει της επερχόμενης τουριστικής περιόδου.  Είναι κατανοητό ότι τα σημερινά δημοτικά συμβούλια δεν μπορούν να δεσμεύσουν τα νέα δημοτικά συμβούλια , αλλά είναι αδιανόητο να μην μπορούν στην ουσία να λειτουργήσουν και να αποφασίζουν για τρέχοντα θέματα, επ΄ ωφελεία τόσο των δήμων, όσο βεβαίως και των δημοτών».

 

Οι Δήμαρχοι ζητούν την άμεση και επιτακτική εξέταση αυτού του θέματος, διότι έχουν μείνει λίγες ημέρες μέχρι την έναρξη της προεκλογικής περιόδου. Σε διαφορετική περίπτωση μη επίλυσης του προβλήματος οι δήμοι μας θα οδηγηθούν στην απραξία με σημαντικότατες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, καταλήγει η επιστολή.