Πρώτη συνεδρίαση της χρονιάς για το Δημοτικό Συμβούλιο - Η ατζέντα των θεμάτων

Πρώτη συνεδρίαση της χρονιάς για το Δημοτικό Συμβούλιο - Η ατζέντα των θεμάτων

 

 

Με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο. Ώρα έναρξης 6:00 το απόγευμα. Ακολουθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
 
1. Περί της έγκρισης παράτασης της Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Μυκόνου για το έργο «Συντηρήσεις- Επισκευές Σχολικών Κτηρίων» μετά την υπ’ αριθ. 146/2018 απόφαση της Περιφέρειας Ν.Α.
2. Περί έγκρισης παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μυκόνου και ΟΑΕΔ έως 31/12/2019 μετά την υπ’ αριθ. 4759/18-12-2018 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.
3. Περί έγκρισης παράτασης της Σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών για τη Συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 
4. Περί έγκρισης κάλυψης δαπανών μετακίνησης και διαμονής κλιμακίου Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ για το έτος 2019.
5. Περί έγκρισης διεξαγωγής της αθλητικής διοργάνωσης ετήσιου αγώνα δρόμου με τίτλο «ΕΥΡΙΠΙΔΕΙΑ» για το 2019.
6. Περί έγκρισης εξόδων μετακίνησης αιρετών.
7. Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Μυκόνου και αναπληρωτή αυτού προκειμένου για την συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης ναυαγίων ή εξουδετέρωσης ναυαγίων μετά από έγγραφο του Λιμεναρχείου Μυκόνου.
8. Περί έγκρισης συντήρησης- αποκατάστασης αύλειου χώρου στη Χώρα Μυκόνου κατόπιν αιτήσεως. 
9. Εξέταση διαφόρων αιτήσεων, εγγράφων κλπ.