Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών

 

 

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Πώς αναστέλλονται τα «καταδιωκτικά μέτρα»?

 

Η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών επιχειρήσειων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών, έως και σε 120 δόσεις, με «κούρεμα» προσαυξήσεων, παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2019. Τα οφέλη για όσους ενταχθούν είναι προφανή, λίγοι ωστόσο γνωρίζουν ότι από τη στιγμή της οριστικοποίησης της αίτησης σταματούν όλα τα καταδιωκτικά μέτρα εναντίον τους (π.χ. κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών).

Ειδικότερα: Από την ημέρα αποστολής από τον συντονιστή πρόσκλησης στους πιστωτές για συμμετοχή στη διαδικασία του εξωδικαστικού και για διάστημα 70 ημερών αναστέλλονται αυτοδικαίως:

  • τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, των οποίων ζητείται η εξωδικαστική ρύθμιση
  • η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, εκτός αν με το μέτρο αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης ή εξοπλισμού, η οποία δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης.

Ορίζεται μάλιστα ξεκάθαρα, ότι πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης που διενεργούνται από πιστωτές μετά την κοινοποίηση σε αυτούς αντιγράφου της αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία είναι άκυρες. Στο ερώτημα εάν μπορεί να δοθεί παράταση σε αυτήν την προστασία, πέρνα των 70 ημερών, η απάντηση είναι: «Ναι».

Ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του παράταση της αναστολής για διάστημα έως 4 επιπλέον μηνών, εφόσον συναινεί η απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών. Σε περίπτωση αίτησης δικαστικής επικύρωσης της σύμβασης για τη δέσμευση των μη συμμετεχόντων πιστωτών η προστασία παρατείνεται για 5 επιπλέον μήνες.

Η αναστολή καταδιωκτικών μέτρων δεν ισχύει για τις περιπτώσεις όσων ατομικά δεν υπερβαίνουν 1,5% του συνόλου των απαιτήσεων και για τους εργαζόμενους που κατά τεκμήριο ανήκουν σε αυτή την κατηγορία πιστωτών. Αυτοί εκ του Νόμου δεν συμμετέχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης ούτε δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης.

Αξιοποιήστε την ευκαιρία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών. Τηλεφωνήστε τώρα στο «Λύνεται» και κλείστε ραντεβού με έναν εξειδικευμένο σύμβουλο, που θα αναλάβει τη δική σας περίπτωση.