Δήμος Μυκόνου: Μετά το «έγκλημα» του χωροταξικού OΧΙ στο «μνημόσυνο» των δασικών χαρτών

Δήμος Μυκόνου: Μετά το «έγκλημα» του χωροταξικού OΧΙ στο «μνημόσυνο» των δασικών χαρτών

Με ομόφωνη απόφασή του Δ.Σ. την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου ο Δήμος Μυκόνου ξεκινά αγώνα κατά του σχεδίου ανάρτησης των δασικών χαρτών που έρχεται να δημεύσει τις περιουσίες των πολιτών. 

Μετά το έγκλημα του χωροταξικού το 2005 και την ταφόπλακα που μπήκε το 2009, έρχεται και το μνημόσυνο με τους δασικούς χάρτες δήλωσε ο Δήμαρχος Κων/νος Κουκάς. "Φρυγανώδεις εκτάσεις χαρακτηρίζονται καταχρηστικά δασικές και αν οι πολίτες δεν διεκδικήσουν το δίκιο τους μπορεί να μην είναι μεταβιβάσιμες στο μέλλον, μαζί με τις υπόλοιπες επιπτώσεις που μπορεί να έχουν" συμπλήρωσε ο Δήμαρχος.

Επισημαίνοντας την σοβαρότητα της κατάστασης ο κ. Κουκάς τόνισε ότι ακόμα κι αν το χωροταξικό αλλάξει κάποια στιγμή, οι δασικοί χάρτες θα παραμείνουν με οδυνηρές επιπτώσεις για τους ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων ακινήτων.

"Το έγκλημα που ξεκίνησε το 2005 και το 2009 με την απόφαση του ΣτΕ μπήκε η ταφόπλακα και το καθιστά δύσκολο πλέον να αλλάξει παρόλο που έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ και είμαστε σε διαδικασία να αλλάξει ή να βελτιωθεί το Χωροταξικό, έρχεται και το μνημόσυνο με τους δασικούς χάρτες. Πολλά συμπέφτουν, δηλαδή δεν χτίζονται, αλλά επειδή το χωροταξικό μπορεί να αλλάξει, οι δασικοί χάρτες είναι κάτι το οποίο αν κλειδώσει τώρα δεν αλλάζει καθώς θα έχει χαρακτηριστεί δασική περιοχή" επεσήμανε ο Δήμαρχος.

Με την απόφασή του ο Δήμος Μυκόνου συντάσσεται με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και συνυπογράφει το σχέδιο ψηφίσματος που έστειλε ο Περιφερειάρχης κ. Χατζημάρκος, προκειμένου να ασκηθεί οποιοδήποτε νόμιμο  μέσο, ένδικο ή μη, σε οποιοδήποτε βαθμό εθνικών και ευρωπαϊκών  οργάνων και δικαστηρίων, ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Ενημέρωση των πολιτών της Άνω Μεράς πρότεινε ο Δήμαρχος τονίζοντας ότι οι δασικοί χάρτες της Δημοτικής Κοινότητας της Άνω Μεράς έχουν ήδη αναρτηθεί στην Τεχνική Υπηρεσία και κάλεσε τους πολίτες να την επισκεφθούν ώστε να ενημερωθούν σχετικά με τις περιουσίες τους.

Δυναμικές κινητοποιήσεις πρότεινε ο Δ.Σ. Φρατζέσκος Βιγλιάρης πρόταση που αγκαλιάστηκε από το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο Α σχετικό, εκτός από τα Δωδεκάνησα εφόσον κριθεί απαραίτητο θα συμπεριληφθούν και οι Κυκλάδες. 

Αναλυτικά το σχέδιο ψηφίσματος που θα κατατεθεί στον Πρωθυπουργό:

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 
 
"Οι διατάξεις της  παραγρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 32/2016 , που ουσιαστικά υποκατέστησαν τον νομοθέτη και επέκτειναν την έννοια της δασικής έκτασης του άρθρου 3 του Ν. 998/1979  ως προς την χορτολιβαδική φρυγανώδη βλάστηση ,  δεν έχουν  καμιά απολύτως  ουσιαστική σχέση με την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. 
 
Αντίθετα οι διατάξεις αυτές όπως και  το εφαρμοστικό με αριθμό 27639/11-5-2018  έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, οδηγούν νομοτελειακά τους νησιώτες σε αποξένωση  από τις ιδιοκτησίες τους,  μεταβάλλοντας  «ων ουκ εστίν  αριθμός» φρυγανώδεις  ιδιωτικές εκτάσεις σε δασικές, δηλαδή σε έρημη οικονομικά γη.  
 
 Χωρίς καμιά υπερβολή θέτουν  σε άμεσο και ορατό κίνδυνο όχι  μόνο τις αναπτυξιακές προοπτικές των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου , αλλά ακόμη  και την ίδια καθ’ αυτή  τη σημερινή επιβίωση των κατοίκων και  το  μέλλον των οικογενειών τους , την ασφάλεια των συναλλαγών, την προσέλκυση επενδύσεων,  την θεμελιώδη εμπιστοσύνη που πρέπει το κράτος να παρέχει στους πολίτες του. 
 
Πρόκειται για μια πρωτοφανή επίθεση κατά της ατομικής περιουσίας των κατοίκων της νησιωτικής Ελλάδας και υπό το πρόσχημα της προστασίας του περιβάλλοντος, απαξιώνει και σε σημαντικό βαθμό ακυρώνει την κύρια οικονομική δραστηριότητα των νησιών, που αφορά τον ευρύτερο κύκλο του τουριστικού προϊόντος, διότι αφενός ποτέ πλέον καμιά συναλλαγή, που θα αφορά επένδυση πάνω στην γη δεν θα είναι ασφαλής, αφετέρου οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες θα απολέσουν άμεσα μεγάλο ή και πολύ μεγάλο μέρος των κτημάτων και οικοπέδων τους. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω  είναι φανερό ότι επιβάλλεται και διεκδικείται αποφασιστικά από τη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τόσο προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,  όσο και προς  την έχουσα τη νομοθετική πρωτοβουλία Κυβέρνηση, διαβιβαζόμενου του ψηφίσματος αυτού στο Γραφείο του Πρωθυπουργού κ. Αλ. Τσίπρα για τα δέοντα,  προκειμένου να αποκατασταθεί η με έντονες κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και συγκεκριμένα  :  
  
Α) Τα Δωδεκάνησα να συμπεριληφθούν  στις εξαιρέσεις της παραγρ. α εδάφιο β του άρθρου 62 του Ν. 998/1979,  σχετικά με  την μη εφαρμογή και γι’ αυτά του τεκμήριου  κυριότητας του Δημοσίου επί των δασών και επί των δασικών εκτάσεων.                                     
Β) Να ανακληθεί και να μην εφαρμοστεί το με αριθμ. 27639/2018 έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 
Γ) Να καταργηθεί ή  αναμορφωθεί η διάταξη της  παραγρ. 1 του άρθρου 5 του Π.Δ. 32/2016,  ώστε είτε να επανισχύσει  είτε να εναρμονιστεί με τη προηγούμενη διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 998/1979  όσον αφορά τις χορτολιβαδικές εκτάσεις.  
Δ) Να αποσαφηνισθεί  νομοθετικά  ότι η επιγενόμενη δάσωση δεν  αφορά ούτε τις τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού, ούτε κυρωμένους δασικούς χάρτες αλλά μόνον εκκρεμείς υποθέσεις. 
Ε)Να τακτοποιηθεί το μαζικό φαινόμενο που προέκυψε από τους δασικούς χάρτες των ιδιοκτησιών μικτής μορφής, οι οποίες δεν δύνανται να μεταβιβαστούν. 
ΣΤ) Να νομοθετηθεί ότι στις περιοχές των εξαιρέσεων από το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 62 του Ν.998/1979,  η μεταγραφή ή καταχώριση συμβολαιογραφικών πράξεων με αντικείμενο ακίνητα που έχουν εν όλω ή εν μέρει τον χαρακτήρα έκτασης των παραγράφων 5α) ή 5β) του άρθρου 3 του παραπάνω νόμου, στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή στα οικεία φύλλα του αρμόδιου γραφείου Κτηματογράφησης ή Κτηματολογικού Γραφείου, δεν κωλύεται ακόμη και αν δεν προσκομίζεται διοικητική πράξη ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση, με την οποία αναγνωρίζεται ότι το ακίνητο ή το τμήμα του με τον παραπάνω χαρακτήρα ανήκει σε ιδιώτη και όχι στο Δημόσιο. 
 
Εφόσον επιδειχθεί αδράνεια και περιφρόνηση επαρκούς αντιμετώπισης όλων των  παραπάνω αιτημάτων, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δηλώνει κατηγορηματικά ότι  με αίσθημα ευθύνης απέναντι στου νησιώτες πολίτες και κατοίκους του Νότιου Αιγαίου και στο μέλλον των παιδιών τους, δεν θα υποστείλει αλλά  θα  εξαντλήσει οποιοδήποτε νόμιμο  μέσο, ένδικο ή μη, σε οποιοδήποτε βαθμό εθνικών και ευρωπαϊκών  οργάνων και δικαστηρίων, ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων".