Ειδική συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό

Ειδική συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό

 

 

Σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 18 του μηνός Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 19:00΄ μ.μ., θα συζητηθεί η «Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους 2019 μετά από απόφαση της Ο. Ε.».