Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τρίτη - Αναλυτικά τα θέματα

Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. την Τρίτη - Αναλυτικά τα θέματα

 

 

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 του μηνός Δεκεμβρίου 2018. Ανάμεσά τους και το θέμα της πολεοδομίας για την παράταση της διοικητικής υποστήριξης από τον Δήμο Σύρου- Ερμούπολης για την εξυπηρέτηση των υποθέσεων της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Μυκόνου.
 
Αναλυτικά τα θέματα:
 
1. «Περί καθορισμού ύψους δημοτικών τελών οικον. έτους 2019 μετά από απόφαση της ΟΕ.»
2. «Περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυκόνου έτους 2019».
3. «Περί έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης Π/Υ  Γ΄ τριμήνου 2018».
4. «Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 96/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Π.Α.Κ.Ο. «Γ. Αξιώτης» σχετικά με τον Προϋπολογισμό έτους 2019 και στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. μετά από γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.»
5. «Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 51/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΔΕΠΠΑΜ σχετικά με τον Προϋπολογισμό, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Στοχοθεσίας έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης». 
6. «Περί ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (απευθείας ανάθεση) για την συντήρηση και επισκευή των υπόγειων κάδων απορριμμάτων του Δήμου Μυκόνου».
7. «Περί παράτασης της Διοικητικής Υποστήριξης από τον Δήμο Σύρου- Ερμούπολης για την εξυπηρέτηση των υποθέσεων της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Μυκόνου».
8. «Περί συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2019»
9. «Περί ορισμού μελών Επιτροπής δημοπρασιών μίσθωσης- εκμίσθωσης ακινήτων και αξιολόγησης προσφορών για το έτος 2019 σύμφωνα με το ΠΔ 270/81».
10. «Περί ορισμού μελών και Προέδρου Επιτροπής Εκτίμησης ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΠΔ 270/81 για το έτος 2019».
11. Εξέταση διαφόρων αιτήσεων, εγγράφων κλπ.
 
Το συμβούλιο ξεκινά στις 17:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Μυκόνου.