Τα θέματα της συνεδρίασης του Δ.Σ. την Τρίτη 11/12

Τα θέματα της συνεδρίασης του Δ.Σ. την Τρίτη 11/12

 

 

Με εννέα θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου. Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση του προέδρου κ. Μιλτιάδη Ατζαμόγλου, η ατζέντα των θεμάτων περιλαμβάνει αναλυτικά:
 
1.«Περί έγκρισης δαπανών για τις καθιερωμένες εκδηλώσεις Πρωτοχρονιάς και Θεοφανίων 2018-2019»
2.«Περί επιχορήγησης Πολιτιστικών Συλλόγων και Σωματείων για το έτος 2018»
3.«Περί επιχορήγησης αθλητικών σωματείων και συλλόγων για το έτος 2018».
4.«Περί αποδοχής της Δ΄ τακτικής επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών μετά από εντολή του ΥΠΕΣ και κατανομή του ποσού».
5.«Περί έγκρισης οικονομικής ενίσχυσης οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας»
6.Περί έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΔΗΛΟ ΚΑΙ ΜΥΚΟΝΟ»
7.«Περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 44/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΔΕΠΠΑΜ σχετικά με την 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2018 του Ν.Π.Ι.Δ.»
8.«Περί έγκρισης των υπ’ αριθ. 42/2018 και  50/2018 αποφάσεων του Δ.Σ της 
ΚΔΕΠΠΑΜ περί έγκρισης του Ισολογισμού, της κατάστασης αποτελεσμάτων 
χρήσης και της αναλυτικής έκθεσης ελέγχου των ορκωτών λογιστών της 
οικονομικής χρήσης 2017"
9.Εξέταση διαφόρων αιτήσεων, εγγράφων κλπ.
 
Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τις 2:00 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου.