Το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

 

 

 

Μετά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χωρα το διήμερο 23-24/11 στην συνδικαλιστική ένωση αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροής, εκπροσώπων στα συνμβούλια μεταθέσεων και αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας για την τριετία 2018-2021, συγκροτήθηκε στις 3/12 σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
 
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και οι εκλεγέντες στα υπόλοιπα όργανα, έχουν ως εξής: 
 
Διοικητικό Συμβούλιο 
 
Πρόεδρος: Α/Υ ΖΗΦΟΣ Αναστάσιος Αντιπρόεδρος: Α/Α’ ΖΩΤΟΣ Απόστολος Γενικός Γραμματέας: Α/Α’ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Πέτρος Αναπληρωτής Γραμματέας: Α/Β’ ΜΑΚΡΙΔΗΣ Μηνάς Οργανωτικός Γραμματέας: Υ/Α’ ΖΙΩΓΑΣ Σιδέρης-Αλέξανδρος Ταμίας: Υ/Α’ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ελευθέριος Μέλος: Α/Υ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ευθύμιος 
 
Αντιπρόσωποι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) Υ/Α’ ΔΟΞΑΚΗΣ Βασίλειος Α/Β’ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Βασίλειος Α/Υ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ευθύμιος 
 
Εκπρόσωποι στα Συμβούλια Μεταθέσεων των Διευθύνσεων Αστυνομίας 
 
Α’ Δωδεκάνησου Α/Α’ ΖΩΤΟΣ Απόστολος Β’ Δωδεκάνησου Υ/Α’ ΖΙΩΓΑΣ Σιδέρης-Αλέξανδρος Κυκλάδων Α/Α’ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Πέτρος 
 
Ελεγκτική Επιτροπή 
 
Υ/Α’ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΣ Στυλιανός Α/Β’ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Αγνή Υ/Α’ ΟΡΦΑΝΟΣ Λεόντιος