Κωνσταντίνος Κουκάς: «Εμείς δεν υποσχόμαστε. Υλοποιούμε»!

Κωνσταντίνος Κουκάς: «Εμείς δεν υποσχόμαστε. Υλοποιούμε»!

 

 

Την ιδιαίτερη ικανοποίηση της Δημορικής Αρχής για την χρηματοδότηση του μεγάλης σημασίας έργου του Βιολογικού της Αλεόμαντρας εκφράζει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος κ. Κωνστνατίνος Κουκάς. Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα Φιλόδημος του Υπουργείου Εσωτερικών και έχει προϋπολογισμό 4.830.000€ και ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2020.

"Εμείς δεν υποσχόμαστε, Υλοποιούμε" αναφέρει, ο κ. Κουκάς τονίζοντας ότι η Δημοτική Αρχή είναι στην υπηρεσία των Μυκονιατών για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων του νησιού.

"Είμαστε και θα είμαστε δω για να υπηρετούμε τους Μυκονιάτες, γιατί έτσι εκλαμβάνουμε το ρόλο που μας έχουν αναθέσει. Με την επέκταση του, ο βιολογικός καθαρισμός θα αποκτήσει τη δυναμικότητα που χρειάζεται για τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών που υποδέχεται πλέον το νησί μας," τόνισε ο Δήμαρχος.

"Κοιτάμε μπροστά, οραματιζόμαστε τη Μύκονο του 2030 και εργαζόμαστε συστηματικά για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει σε όλους τους τομείς, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα σημαντικά και άκρως απαραίτητα για το νησί έργα υποδομών" κατέληξε.