Σε ειδικό χώρο πλέον τα αδρανή υλικά - Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Αντιδημάρχου κ. Κουκά

Σε ειδικό χώρο πλέον τα αδρανή υλικά - Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Αντιδημάρχου κ. Κουκά

 

 

Ξεκίνησε στη Μύκονο η λειτουργία μονάδας ανάκτησης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), η οποία είναι συμβεβλημένη με το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων ΑΑΝΕΛ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ Ν. ΕΛΛΑΔΑΣ.
 
Κατόπιν αυτού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Τεχνικών Έργων Αλέξανδρου Κουκά, υπάρχει υποχρέωση να οδηγηθούν στο χώρο της μονάδας τα αδρανή υλικά απόβλητα (μπάζα) που παράγονται από ιδιωτικά και δημόσια τεχνικά έργα που υλοποιούνται στο νησί της Μυκόνου. 
 
1. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Συλλογικού Συστήματος είναι: ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ Α.Α.Ν.ΕΛ, Ισμήνης 1 – Γέρακας, τηλ 210 6046544 – 210 6047497, email: info@aanel.gr (κα Τσαντήλα)
2. Τα στοιχεία επικοινωνίας της μονάδας είναι: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΥΚΟΝΟΥ Α.Ε. / ΣΚΥΛΑΜΠΕΛΑ, ΜΥΚΟΝΟΣ ΤΗΛ: 22890-24803 & 22890-24804 e-mail: santorinaiosnikos@gmail.com
 
"Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας προκειμένου όλοι να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της άναρχης εναπόθεσης αδρανών αποβλήτων. Με τον τρόπο αυτό σεβόμαστε την νομοθεσία και πρωτίστως προστατεύουμε και σεβόμαστε ως οφείλουμε το περιβάλλον του νησιού μας. Τέλος λειτουργώντας προληπτικά και όχι κατασταλτικά, αποφεύγουμε τις σχετικές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις των διατάξεων του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, όπου ορίζεται ότι:
 
«1.Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος ή των κατ’ εξουσιοδότηση του εκδιδομένων διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων ή αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Περιφερείας, ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση πρόστιμο από πεντακόσια (500) μέχρι δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ. Τα εν λόγω πρόστιμα επιβάλλονται ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, το ύψος υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων εκπομπών και την παραβίαση των περιβαλλοντικών ορών και προτύπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων.
 
Ευελπιστούμε στη συμμόρφωση των πολιτών με την ως άνω νομοθεσία. 
Η Μύκονος και το περιβάλλον της αξίζουν την προσοχή και την φροντίδα μας" καταλήγει η ανακοίνωση.