Ανοικτά ή κλειστά τα καταστήματα τις Κυριακές στη Μύκονο;

Ανοικτά ή κλειστά τα καταστήματα τις Κυριακές στη Μύκονο;

 

Στην σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναμένεται να γνωμοδοτήσει το Σώμα σχετικά με την λειτουργία ή μη των καταστημάτων τις Κυριακές στο Δήμο Μυκόνου. Το θέμα έρχεται προς συζήτηση, μετά από σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το Συμβούλιο έχει οριστεί για σήμερα Δευτέρα και ώρα δύο το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου.
 
Αναλυτικά τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:
 
1. Περί οικονομικής ενίσχυσης οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας.
2. Περί έγκρισης σχεδιασμού και παραγωγής Ημερολογίου του Δήμου Μυκόνου για το έτος 2019 με φάκελο αποστολής.
3. Περί έγκρισης αγοράς αντιτύπων βιβλίου με τίτλο «Το νησί του φωτός».
4. Περί έγκρισης υπογραφής Συμφώνου Συνεργασίας του Δήμου Μυκόνου με το Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου (ΕΠΕΓΑ) στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου IMPLEMENT.
5. Περί χορήγησης αδειών τομής οδοστρώματος κατόπιν αιτήσεων.
6. Γνωμοδότηση σχετικά με την λειτουργία Καταστημάτων τις Κυριακές μετά από έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
7. Έγκριση ψηφίσματος σχετικά με την εφαρμογή και ερμηνεία του Ν.4235/2014 περί απαγόρευσης εκτροφής ζώων με δεμένα πόδια.
8. Εξέταση διαφόρων αιτήσεων, εγγράφων κλπ.
 
Μία ώρα νωρίτερα σε Ειδική συνεδρίαση θα συζητηθεί ο ισολογισμός του έτους 2013.