Τρεις μόνιμες θέσεις τακτικού προσωπικού στο Δήμο Μυκόνου

Τρεις μόνιμες θέσεις τακτικού προσωπικού στο Δήμο Μυκόνου

 

 

Ύστερα από αρκετές πιέσεις και πολλή αναμονή, το Υπουργείο Εσωτερικών προκηρύσσει 3 νέες μόνιμες θέσεις τακτικού προσωπικού στο Δήμο Μυκόνου.
 
Πρόκειται για την πρώτη προκήρυξη πρόσληψης μόνιμου διοικητικού προσωπικού μετά το 2008 και την αναστολή προσλήψεων.
 
Πιο συγκεκριμένα, οι προσλήψεις αφορούν στις θέσεις:
 
- 1 θέση ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
- 1 θέση  ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
- 1 θέση ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ (ΑΜΕΑ)
 
Για τις θέσεις της εν λόγω προκήρυξης (10Κ/2018) οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν - υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) αίτηση συμμετοχής.
 
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 29 Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.
 
Ο Δήμαρχος Μυκόνου δήλωσε σχετικά:
 
«Καταφέραμε ύστερα από αρκετές προσπάθειες ετών να πείσουμε την Κυβέρνηση περί της άμεσης ανάγκης πρόσληψης μόνιμου διοικητικού προσωπικού στο Δήμο Μυκόνου.
 
Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι διότι εισακουστήκαμε σε ένα βαθμό και αυτό μας γεμίζει αισιοδοξία για τη συνέχεια.
 
Η αντιμετώπιση της υποστελέχωσης του Δήμου Μυκόνου και μάλιστα σε καίριες θέσεις, αποτελεί βασική προτεραιότητα για εμάς, από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη Δημαρχία.
 
Αυτή είναι μόνο η αρχή!
Συνεχίζουμε το ίδιο επίμονα και συστηματικά να διεκδικούμε τα δίκαια αιτήματά μας.»